ภายใต้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วิจัย

คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์

นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์

21 มกราคม 2558

อุตสาหกรรมชี้เครื่องสำอาง ระบุ ปี 57 ยอดขายโตกว่า 10% มูลค่ากว่า 2.1 แสนล้านบาท คาดปีนี้โตเพิ่ม 15-20% มั่นใจหลังเปิดเออีซี ยอดส่งออกพุ่ง เล็งจับมือนักวิจัย ผลิตสินค้าใหม่เจาะตลาดโลก

นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 20 บริษัท ได้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เครื่องสำอาง เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยผลที่ได้ทันทีจากการรวมกลุ่มก็คือการลดต้นทุนวัตถุดิบที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันซื้อเป็นจำนวนมาก และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนวัตถุดิบระหว่างกัน ส่วนในอนาคตจะมีการร่วมมือในเรื่องการผลิตบรรจุภัณฑ์และวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องสำอางไทย โดยการนำประสบการผลิตของแต่ละบริษัทที่มีมานานกว่า 20 ปี มาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมทั้งการรวมกลุ่มออกๆ ไปสร้างแบรนด์ในตลาดต่างประเทศ

“ขณะนี้มีสถาบันการศึกษาจำนวนมากที่มีผลวิจัยในการนำผลผลิตการเกษตร และสมุนไพรไทยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ เช่น การผลิตวัตถุดิบแป้งที่ทำมาจากข้าว และมันสำปะหลัง การสกัดยางให้เป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องสำอางมาร์คหน้า เป็นต้น แต่ผลงานวิจัยเหล่านี้มีจำนวนมากที่ขาดการต่อยอดนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางจะเข้ามาช่วยประสานงานระหว่างนักวิจัย และโรงงานเพื่อต่อยอดให้ได้สินค้าที่ดีขึ้น รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยยอมรับว่าเครื่องสำอางไทยมีคุณภาพเทียงเท่ากับแบรนด์ชั้นนำของโลก”

นอกจากนี้กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอาง จะเร่งจำทำฐานข้อมูลของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งหมด และเร่งยกระดับมาตรฐาน ของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องสำอางนับพันราย แต่มีเพียง 40-50 บริษัทที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้มาตรฐาน และขจัดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไม่มีคุณภาพหลอกลวงผู้บริโภคให้ออกจากตลาด

นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล รองประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอาง กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมายอดขายรวมของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่า 210,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตกว่า 10% และในปีนี้คาดว่าจะมีการขยายตัวกว่า 15-20% เนื่องจากตลาดอาเซียนมีอัตราเติบโตสูงมาก และภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ก็จะยิ่งเป็นแรงส่งให้สินค้ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก

“ยอดรวมการผลิต 210,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 120,000 ล้านบาท และมาจากตลาดส่งออก 80,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดหลักของเครื่องสำอางไทยจะเป็นตลาดอาเซียน รองลงมาเป็นตะวันออกกลางที่มีอัตราการขยายตัวสูง ขณะที่ตลาดจีนยังอยู่ในภาวะที่ทรงตัว ตลาดญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อย และตลาดสหรัฐและยุโรปปรับตัวลดลงไปมากเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ”

ท้ังนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีแบรนด์ในระดับนานาชาติที่เข้มแข็ง และยังคงเน้นเพียงการผลิตป้อนให้กับแบรนด์ของต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้ติดตลาดอาเซียนได้ไม่ยาก เพราะสินค้าไทยมีความน่าเชื่อถือในตลาดอาเซียนอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ประกอบการจะต้องติดตามกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับตัวได้ตรงต่อมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนด เพื่อสร้างโอกาสในการเจาะตลาดสินค้า

“ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงทางการเมืองหรือวิกฤตเศรษฐกิจเครื่องสำอางก็ยังคงมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยล่าสุดมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 40% ซึ่งแม้ว่าในอุตสาหกรรมนี้ไทยจะมีความเข้มแข็งสูงสุด แต่หลังจากการเปิดเออีซีก็ต้องระวังคู่แข่งจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เข้ามาตีตลาดโดยผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้มาตรฐาน ต้องเร่งปรับปรุงตัวเองเพื่อให้แข่งขันในเวทีอาเซียนได้”

สำหรับปัญหาหลักของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางก็คือการขาดอุตสาหกรรมต้นน้ำ ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำเข้าวัตถุดิบเกือบทั้งหมด เช่น หัวน้ำหอม น้ำมันบำรุงผิว และสารสกัดต่างๆ นอกจากนี้ภาครัฐควรปรับปรุงมาตรฐานเครื่องสำอางเพื่อป้องกันสินค้าต่างชาติที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศ และการเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการออกใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการได้นำเรื่องนี้ขึ้นหารือกับรัฐบาลเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป

นายสิระ หล่อทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอนสันแอนด์จาคอบส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า เทรนด์ที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจและมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต คือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสมุนไพร เช่น สารสกัดจากสาหร่ายทะเล สารสกัดจากสมุนไพร ทำให้ผู้ประกอบการหันมาใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติแท้จริงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

Thai Cosmetic Cluster
Thai Cosmetic Cluster คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร เครื่องสำอางไทย นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง AEC คลัสเตอร์เครื่องสำอาง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอสเอ็มอี ตลาดเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซัปพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โอทอป ตลาดไทย ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ธุรกิจเครื่องสำอาง นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่าย กสอ. MOU Clustrer Cluster Development Industrial Cluster Development NCC Nation Committee on Competitive Advantage พัฒนาเศรฐกิจ คลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลาดอาเซียน ธุรกิจเครื่องสำอางของไทย มาตรฐานสากล การตลาด นวัตกรรม เครื่องสำอางของอาเซียน นายสิระ หล่อทรัพย์ Vision Mission การขยายธุรกิจ OEM บริษัทสยามเนเชอร์รัล โปรดักซ์ จำกัด ดิจิทัล อีโคโนมี ดร.ธนธรรศ สนธีระ กรมใส่งเสริมการส่งออก อาเซียน Digital Marketing for SMEs สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เออีซี รองประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอาง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์เส้นผม ผลิตภัณฑ์ใบหน้า ผลิตภัณฑ์ร่างกาย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ก่อตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอาง ผลผลิตการเกษตร นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล สมุนไพรไทย วิจัย โรงงานเครื่องสำอาง ประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ผลิตบรรจุภัณฑ์