คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

ภายใต้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

องค์กรเครือข่าย mou

กับ คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย


Thailand Cosmetic Contest 2017

Thailand Cosmetic Contest 2017
การประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ครั้งที่ 2)

เปิดรับสมัครแล้ว !! ขยายเวลา
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์

http://www.thaicosmeticcluster.com

ปีที่ 2 ของการประกวดเครื่องสำอางและงานต้นแบบไทยแลนด์แบรนด์
สร้างนวัตกรรมมาตรฐานและคุณภาพระดับสากลคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย โดยคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ องค์กรเครือข่าย บริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ เครือข่ายมหาวิทยาลัย
และบริษัท โกลบอลกรีนเคมีคอล จำกัด มหาชน ร่วมมือกัน
สร้างประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยในงาน 

 Thailand cosmetic contest 2017 ครั้งที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานของ ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้เข้าใจธุรกิจเครื่องสำอางไทย และ สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด
รวมทั้ง ยังเป็นการผลักดันและสนับสนุนการนำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
และพัฒนาผู้ประกอบการบุคลากรของวงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ
ซึ่งในปีนี้คัตเตอร์เครื่องสำอางไทย

ได้กำหนดรางวัลการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยมีประเภทรางวัลจำนวน 11 รางวัลดังนี้

 

1. ประเภทรางวัล Cosmetic Industrial 4.0 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากโครงการต้นแบบหรือสินค้าที่มีนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่ม
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืนมั่นคง

2.รางวัล Herbal Cosmetic (มูลนิธิในโครงการพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร)

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากโครงการต้นแบบหรือสินค้าที่มีการพัฒนาใช้สมุนไพรไทยที่มีความปลอดภัยหรือโดดเด่นทางด้าน
สรรพคุณที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์รวมถึงที่มาของสมุนไพรที่มีความน่าสนใจและนำมาพัฒนาเป็นสินค้าได้จริง

3.รางวัล Thai Cosmetic Cluster Award (คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย)

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากโครงการต้นแบบหรือสินค้าที่มีการพัฒนาใช้นวัตกรรมการผลิตเครื่องสำอางค์พัฒนาสมาชิกใน
กลุ่มคลัสเตอร์

4.รางวัล Global Green Cosmetic (บริษัท โกลบอลกรีนเคมิตอล จำกัด (มหาชน))

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากโครงสร้างต้นแบบหรือสินค้าที่มีการใช้สารในตำรับสูตรเป็นสารธรรมชาติและมีการดำเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับธุรกิจสีเขียว

5.รางวัล Research & Development Cosmetic (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากโครง การต้นแบบหรือสินค้าที่มีการ พัฒนาจากงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของไทย

6.รางวัล Innovative Cosmetic (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากโครงการต้นแบบหรือสินค้าที่มีการพัฒนาจากนวัตกรรมการผลิตที่สามารถนำมาส่งเสริมพัฒนา
เป็นสินค้าจริงจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

7.รางวัล Good Packaging Cosmetic (บริษัท เพียว คริสตัล จำกัด)

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาและบรรจุภัณฑ์สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์และได้มาตรฐาน

8.รางวัล Good Quality Award (บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด)
รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเครื่องสำอางโดยได้รับการยอมรับจากห้อง
ปฏิบัติการกลาง(Central Lab)

9.รางวัล Popular Vote (Mushroom) บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากคณะกรรมการ

10.รางวัล SME Start up (สมาพันธ์เอสเอ็มอี)

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากกลุ่มสตาร์ทอัพที่เป็นอนาคตของเครื่องสำอาง

11.รางวัล Cosmetic Chemistry (สมาคมนักเคมีเครื่องสำอาง)

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากการพัฒนาเครื่องสำอางด้วยความรู้ทางเคมีเครื่องสำอาง

 

*** ประกาศผลการตัดสิน  ภายในเดือนมีนาคม 2561 และ มีพิธีมอบรางวัลในงาน Thailand Industry Expo 2018 เดือน กรกฎาคม 2561

กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าประกวดได้ ตามฟอร์มด้านล่าง นี้

 

ชื่อผู้สมัคร

ที่อยู่

เบอร์โทร

อีเมล์

ชื่อผลิตภัณฑ์(ไทย)

ชื่อผลิตภัณฑ์(อังกฤษ)

ที่มาของผลิตภัณฑ์

รูปผลิตภัณฑ์ (ไฟล์นามสกุล JPG, PNG, GIF, PDF หรือ DOC)

ความแปลกใหม่และนวัตกรรมที่ใช้

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (3ข้อ)

1.

2.

3.

บรรจุภัณฑ์

ชนิด

ปริมาณ

ราคา/หน่วย

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ประเภทรายการประกวด (เลือก 1 ข้อ)
 ProductConceptยังไม่เคยผลิตเพื่อจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายแล้ว

ประเภทผู้ประกอบการ (เลือก 1 ข้อ)
 OTOP SME ประชาชนทั่วไป นิสิต,นักศึกษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox: http://m.me/cosmeticclusterthailand
หรือ http://facebook.com/cosmeticclusterthailand

 

 

Thai Cosmetic Cluster to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Thai Cosmetic Cluster

Thai Cosmetic Cluster คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร เครื่องสำอางไทย นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง AEC คลัสเตอร์เครื่องสำอาง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอสเอ็มอี ตลาดเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซัปพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โอทอป ตลาดไทย ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ธุรกิจเครื่องสำอาง นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่าย กสอ. MOU Clustrer Cluster Development Industrial Cluster Development NCC Nation Committee on Competitive Advantage พัฒนาเศรฐกิจ คลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลาดอาเซียน ธุรกิจเครื่องสำอางของไทย มาตรฐานสากล การตลาด นวัตกรรม เครื่องสำอางของอาเซียน นายสิระ หล่อทรัพย์ Vision Mission การขยายธุรกิจ OEM บริษัทสยามเนเชอร์รัล โปรดักซ์ จำกัด ดิจิทัล อีโคโนมี ดร.ธนธรรศ สนธีระ กรมใส่งเสริมการส่งออก อาเซียน Digital Marketing for SMEs สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เออีซี รองประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอาง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์เส้นผม ผลิตภัณฑ์ใบหน้า ผลิตภัณฑ์ร่างกาย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ก่อตั้งคลัสเตอร์เครื่องสำอาง ผลผลิตการเกษตร นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล สมุนไพรไทย วิจัย โรงงานเครื่องสำอาง ประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ผลิตบรรจุภัณฑ์